Slättö och Sveaviken genomför flera affärer för att renodla ägandet och optimera förvaltningen

Slättö och Sveaviken Bostad genomför ägarförändringar i ett antal äldre joint venture-strukturer för projekt som går in i nya faser. Förändringarna innebär att tre av Slättös fonder och Sveaviken, avyttrar respektive förvärvar andelar av varandra avseende projekt som tidigare ägts och utvecklats gemensamt. Sveaviken kommer fortsätta driva färdigställandet av samtliga projekt som berörs av transaktionerna.

Parterna har kommit överens om att fonden Slättö Core+ avyttrar sina andelar avseende fastigheten Glidplanet 4 i Örebro som därmed helt tas över av Sveaviken. Samtidigt förvärvar Slättö Core+ Sveavikens andelar avseende fastigheterna Tranbäret 1 i Kalmar samt Kolartorp 1:360 och 1:366 i Haninge. Slättö Core+ renodlar därmed sin portfölj vilket skapar förbättrade förutsättningar för effektiv förvaltning och attraktiv finansiering. Tillträde beräknas ske under första halvåret 2022.

Fonden Slättö Value Add I och Sveaviken har sedan tidigare avtalat om att Sveaviken ska förvärva samtliga andelar avseende fastigheterna Autogyron 4 och 5 i Örebro. Nu tillkommer en motsvarande transaktion genom vilken Sveaviken köper ut Slättö Value Add I ur det gemensamma projektet i Barkarby, vilket färdigställs inom kort.

Slutligen avyttrar Slättö IV sin andel i projektet i Nykvarn till SIBS. Fonden, som befinner sig i likvideringsfas, avyttrar därmed enligt plan en av de sista tillgångarna i portföljen.

Sammantaget förvärvar Slättös Core-fond och Sveaviken Bostad den andra partens andelar baserat på ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,3 miljarder respektive 2,2 miljarder kronor.

Tillträde i samtliga transaktioner beräknas ske under första halvåret 2022. Transaktionerna berör endast äldre joint-ventures och inte det samarbete som Slättö Value Add II och SIBS kommunicerade under oktober 2021.

– Vi har framgångsrikt utvecklat över 1 300 lägenheter tillsammans med Sveaviken. När majoriteten av projekten nu är färdigställda och vi går in i förvaltningsfas är det för vår Corefond logiskt att dela upp ägandet för att skapa de bästa förutsättningarna för långsiktig förvaltning och finansiering. För Slättö Value Add I och Slättö IV är avyttringarna i linje med respektive fonds avvecklingsstrategi. Vi kommer fortsatt att gemensamt utveckla nya projekt inom ramen för vårt samarbetsbolag Slättö Sveaviken Bostad som inte berörs av affärerna, säger Christian Bratt, affärsområdeschef Slättö Bostad.

– Vi är väldigt glada över denna affär och är mycket nöjda med vårt samarbete med Slättö. Som en naturlig del i dessa typer av samarbeten så väljer vi nu att dela upp fastigheterna i några av våra projekt. Vår ambition är att äga och förvalta våra fastigheter långsiktigt och vi ser denna affär som en viktig del i den strategin. Affären innebär att vi inom en snar framtid nästan har 1 200 bostäder i helt egen regi och förvaltning. Vi ser nu fram emot att färdigställa de fastigheter som inte är färdigställda i dag tillsammans med Slättö och vårt fortsatta samarbete, säger Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Bratt, Affärsområdeschef Bostad
Telefon: +46 72 452 76 79
christian.bratt@slatto.se

För koordination, vänligen kontakta:
Daniel Lyckhammar, Marknadschef, via e-post: daniel.lyckhammar@slatto.se