Ytterligare markanvisning i Norrköping för Slättö

Norrköpings kommun har offentliggjort vilka byggherrar som erhållit marktilldelning vid Sandtorp, väster om Kneippen. Slättö som tidigare är med och utvecklar Inre Hamnen i Norrköping tilldelades område E och F vilket totalt innebär cirka 8 500 BTA och 115 hyreslägenheter. Anbudet utformades i samarbete med Arkitektgruppen GKAK och Byggkoordinator.

Tävlingsuppgiften var att kombinera de olika hållbarhetsperspektiven grönstrukturer, sociala aspekter och byggnaders utformning till en intressant helhet. Bedömning har gjorts utifrån hur väl bebyggelsen och funktionerna är gestaltade till målbilden för området samt hur den arkitektoniska kvaliteten främjar stadslivet och den sociala integrationen och interaktionen. Totalt fyra byggherrar erhöll tilldelning varav Slättö var en.

Slättö avser utforma en varierad och levande stadsdel med spännande och berikande arkitektur. En arkitektur som bidrar till platsens identitet och är värdeskapande i ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Slättö ska tillföra mervärden för stadsdelen utöver ramarna för bostadshusen innefattande vackra och inkluderande utemiljöer, attraktiva fasader, generösa bottenvåningar, välkomnande entréer och en mångfald av boendealternativ. Helt i linje med beskrivningen att minimera klimatpåverkan, balansera den goda jorden och maximera sinnesupplevelserna.

– Vi är mycket stolta över att få en ytterligare tilldelning i Norrköping, det kommer komma båda våra projekt tillgodo. Vi avser även bidra med mervärden såsom kylrum för matleveranser, bil- och cykelpool, digital tavla med kollektivtrafikinformation förutom den spännande arkitekturen, säger Henrik Nordlöf, vice vd för Slättö Förvaltning.

För ytterligare information:

Henrik Nordlöf, tel. mobil. 070 368 80 49 eller E-post: henrik.nordlof@slattoforvaltning.se

För koordination: Mårten Granberg, tel. mobil. 070 764 01 00

Besök även: www.slattoforvaltning.se