Slättö Value Add I AB (publ) emitterar icke säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor

Slättö Value Add I AB (publ) har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor på den nordiska obligationsmarknaden. Intresset för emissionen var stort och erbjudandet övertecknades.

Obligationslånet löper med en ränta om Stibor 3m plus 750 bps och har slutförfall i februari 2025. Emissionslikviden kommer att användas för refinansiering av befintlig skuld och för fortsatta investeringar och förvärv inom ramen för den opportunistiska fonden Slättö Value Add I. Bolaget avser att lista obligationen på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List inom 60 dagar från emissionsdatum.

Obligationsemissionen genererade ett stort intresse bland institutionella investerare och övertecknades kraftigt.

– Vi är mycket nöjda med det stora intresset, inte minst från institutionella investerare som till exempel IF, Mandatum Life och en av DNB Asset Management förvaltad fond, som tillhörde de största investerarna i emissionen. Den långsiktiga finansieringen från denna obligation ger en stabil plattform för Slättö Value Add I AB:s framtida tillväxt och möjliggör kompletterade förvärv och utveckling av befintliga projekt, säger Jonas Andersson, vice vd & CFO på Slättö Förvaltning.

Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) har varit joint bookrunners i transaktionen och Roschier Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare.

För ytterligare information:
Jonas Andersson, vice vd & CFO, via e-post: jonas.andersson@slatto.se

För koordination:
Daniel Lyckhammar, marknadschef, via e-post: daniel.lyckhammar@slatto.se

Besök även: www.slatto.se

Go back