Slättö tecknar ramavtal med KONE

Slättö har tecknat ett strategiskt avtal med KONE AB – ett av världens ledande företag inom hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar – avseende leverans, montage och driftsättning av hissar vid Slättös nyproducerade fastigheter i Sverige. Det finns sedan tidigare även ett ramavtal mellan KONE och Slättö gällande drift och underhåll av hissar under garantitiden.

Slättö äger och förvaltar bostäder och projektfastigheter i svenska tillväxtorter såsom Helsingborg, Karlstad, Lund, Norrköping, Norrtälje, Stockholm, Umeå, Västerås och Örebro.

KONE är ett av världens ledande företag i hiss- och rulltrappsbranschen som tillhandahåller hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar samt lösningar för underhåll och modernisering som ökar byggnadens värde under hela livscykeln. 2016 omsatte KONE 8,8 miljarder euro med cirka 52 000 anställda. KONEs B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors i Finland. KONE har flera år i rad blivit utsedda till ett av världens mest innovativa företag av affärsmagasinet Forbes. Innovation har varit en del av kärnan i KONEs verksamhet i flera decennier, liksom hållbarhet, där KONE återigen i år fick ett utnämnande som ett av världens mest hållbara företag av organisationen CDP.

– Avtalet ökar genomförandeförmågan i våra projekt där inköp, montering och drift helt hanteras av KONE. Tillsammans med KONE har vi utformat ett antal hisskorgar från deras Design Collection för att kunna harmonisera hissarna med övriga arkitekturen och designen av projekten. KONE är en leverantör med hög kvalitet i alla led som vi ser fram emot att samverka med, säger Henrik Nordlöf, vice vd för Slättö.

– Vår vision är att säkerställa den bästa möjliga upplevelsen av People Flow under fastighetens hela livscykel och vi arbetar gärna i nära partnerskap med våra kunder. Vi ser det mycket positivt att teckna detta ramavtal med Slättö som innebär ett strategiskt långsiktigt och stabilt samarbete, säger Jaakko Kaivonen, VD för KONE Skandinavien.

För ytterligare information:

Henrik Nordlöf via E-post: henrik.nordlof@slattoforvaltning.se eller koordination via

Mårten Granberg, tel. mobil. 070-764 01 00

Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef KONE AB, tel. 08-752 35 64

Besök även: www.slattoforvaltning.se och www.kone.se

Go back