Slättö rekryterar Olof Boltzius, Linn Anstérus och Linnéa Lindgren

Slättö Förvaltning har rekryterat tre seniora nyckelpersoner och under januari månad utsett nya partners. Olof Boltzius tillträder som ny fondchef för Slättö Core Plus och blir samtidigt partner i Slättö Förvaltning. Linn Anstérus och Linnéa Lindgren tillträder nya befattningar som affärsutvecklare med ansvar för Slättös strategiarbete respektive finansieringsansvarig. Vidare har Helena Elonsson (fd Elfstadius), chef projektutveckling, utsetts till partner.

– Slättö fortsätter att växa och våra fonders portföljer passerar inom kort 10 miljarder kronor i förvaltat kapital. Inom ramen för vår fond Slättö Core Plus slutfördes ytterligare en lyckad kapitalresning under hösten som ger utrymme att växa vidare i Norden. Vi är också stolta över att i denna kapitalrunda kunna välkomna ett tiotal nya institutionella investerare. Vi utvecklar Slättös organisation i takt med tillväxten och jag är mycket nöjd med att kunna attrahera så kompetenta medarbetare, säger Johan Karlsson, vd på Slättö.

Olof Boltzius kommer närmast från Skandia Fastigheter där han arbetade med investeringar, affärsutveckling samt som ansvarig för Finlandsverksamheten. Innan dess arbetade han med portföljförvaltning och transaktioner inom Profi fastigheter. Linn Anstérus har arbetat drygt tio år inom investment banking och corporate finance. Linnéa Lindgren har tidigare arbetat med corporate finance på Swedbank och kommer närmast från Rikshem.

– Jag har följt Slättös imponerande resa, därför känns det extra roligt att få möjligheten att ansluta till deras framgångsrika och kompetenta team. Fondens investeringsmandat och långsiktiga inriktning är något som attraherar mig och jag ser fram emot att bidra till bolagets fortsatta utveckling, kommenterar Olof Boltzius, tillträdande fondchef och partner på Slättö.

Slättö Förvaltning genomförde ett trettiotal förvärv under helåret 2020 med en sammantagen transaktionsvolym om knappt 3 miljarder kronor. Av förvaltat kapital är cirka 70 procent allokerat till bostäder och resterande portfölj fördelat mellan logistikfastigheter, lättindustri och samhällsfastigheter. Slättö har två aktiva fonder med multistrategimandat inom segmenten Value Add (Sverige) och Core Plus (Norden). 

För ytterligare information:
Johan Karlsson via e-post: johan.karlsson@slatto.se

För koordination:
Daniel Lyckhammar via e-post: daniel.lyckhammar@slatto.se

Besök även: www.slatto.se