Slättö och Fastpartner skapar ett nytt JV-bolag och förvärvar 50 % av projektet Helix från Oscar Properties

Slättö VII AB och Fastpartner AB:s gemensamägda bolag, Slättö Fastpartner II AB, har ingått aktieöverlåtelseavtal med Oscar Properties om förvärv av 50 % av aktierna i Torsplan Holding AB och därmed indirekt 50 % av bostadsprojektet Helix.

Projektet Helix är den andra etappen av Norra tornen i nordvästra delen av Vasastan, Stockholm. Produktionen omfattar 138 lägenheter fördelade över drygt 12 000 kvm BOA med förväntat färdigställande i slutet av år 2020. Produktionen är pågående och knappt 70 % av lägenheterna är sålda.

– Affären passar väl med Slättö VII:s mandat och inriktning. Vi ser fram emot att utveckla projektet med Oscar Properties och att fördjupa vårt strategiska samarbete med Fastpartner inom ytterligare en transaktion, säger Johan Karlsson, VD på Slättö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Karlsson, VD Slättö Förvaltning
Tel: 070-363 55 09

Besök även: www.slattoforvaltning.se