Slättö och Fastpartner säljer till Barings för 1,3 miljarder kronor

Slättö har inom sin sjunde fond, Slättö VII, där fonden driver ett joint venture tillsammans med Fastpartner, avtalat om försäljning av bostäder till ett underliggande värde om 1 320 Mkr. Köpare är en fond förvaltad av Barings. Barings är en internationell kapitalförvaltare med drygt USD 300 mdr AUM.

Affären omfattar cirka 25 000 kvadratmeter bostäder, drygt 600 lägenheter, vilka ska uppföras som hyresrätter i Spånga, inom Stockholms stad. Tillträde sker vid lagakraftvunnen detaljplan och köparen finansierar byggnationen under projektets utveckling.

– Slättö med sin kompetens inom bostadsutveckling kompletterar på ett utmärkt sätt vår ordinarie verksamhet och har varit värdeskapande i processen att förädla och exekvera den första etappen av detta projekt, säger Sven-Olof Johansson, VD för Fastpartner.

– Vi har inom denna affär utvecklat en ny relation med Barings vilket känns positivt för framtida samarbeten och affärer, de är en stark och skicklig partner, säger Johan Karlsson, VD på Slättö.

Slättö ingick under våren 2017 ett joint venture tillsammans med Fastpartner för att driva detaljplan och utveckla två tidigare industrifastigheter till en ny stadsdel. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft under 2019 och då omfatta drygt 80 000 kvadratmeter BTA. Affären med Barings motsvarar cirka 40 procent av projektets volym av byggrätter.

Wistrand och Bird&Bird har varit juridiska rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Karlsson via e-post: johan.karlsson@slattoforvaltning.se eller koordination via:

Mårten Granberg, tel. mobil. 070-764 01 00

Besök även: www.slattoforvaltning.se