Slättö och ägarfamiljen bakom Stadium skapar Herstadberg Logistics Hub – ett joint venture om cirka 4 miljarder kronor för att utveckla ett logistikcentrum med ambitiösa hållbarhetsmål i Norrköping

Slättö Förvaltning AB (“Slättö”), en ledande förvaltare av alternativa investeringsfonder, och Ulf och Bo Eklöf Invest AB (”Eklöf Invest”) offentliggör i dag att parterna skapat ett joint venture mellan Eklöf Invest och den av Slättö förvaltade fonden Slättö Core+, för att utveckla ett nytt logistikcentrum på Herstadberg strax norr om centrala Norrköping. Projektet genomförs genom Evolv Fastigheter som är Slättös varumärke inom logistikfastigheter och verksamhetslokaler. Stadium har tecknat en avsiktsförklaring om att bli projektets ankarhyresgäst med en förhyrning om cirka 53 000 kvadratmeter.

Det gemensamägda bolaget, Slättö Eklöf Invest AB, har förvärvat drygt 467 000 kvadratmeter mark längs E4 strax norr om centrala Norrköping med ambition att möjliggöra byggnation av drygt 300 000 kvadratmeter lokaler för logistik och lättindustri. I samarbete med Norrköpings kommun har detaljplanearbete påbörjats för projektets första etapp vilken omfattar Stadiums nya logistikcentrum om cirka 53 000 kvadratmeter, som delvis avses uppföras med ett robotiserat höglager med 34 meters byggnadshöjd, och beräknas stå färdigt under 2024.

Höga ambitioner inom hållbarhetsområdet präglar hela projektet, såväl avseende utbyggnaden av området som den framtida driften. För att säkerställa spetskompetens inom hållbar arkitektur, byggnation, digitalisering och drift skapas en gemensam arbetsgrupp med representanter från Slättö, Eklöf Invest, Stadium, Norrköpings kommun, arkitekter samt en rad ledande experter på området.

Sammantaget över tid beräknas investeringen uppgå till cirka 4 miljarder kronor och ge upphov till över 2 000 nya arbetstillfällen i Norrköping, vilket gör etableringen till en av de största satsningarna i regionen under kommande år.

Stadium, med huvudkontor i Norrköping, är Nordens ledande aktör inom sportmode och träningsutrustning med etablering i Sverige, Finland och Norge. Verksamhetsåret 2020/2021 redovisade koncernen en omsättning om drygt 7 miljarder kronor med en sund underliggande lönsamhet och en stark tillväxt om 14 % jämfört med föregående år.

– Norrköping är en av våra prioriterade marknader i Norden där Slättö inom ramen för redan beslutade och pågående affärer samlat planerar att investera över 10 miljarder kronor i bostäder och i kommersiella fastigheter under det kommande decenniet. Genom Evolv Fastigheter har vi utvecklat en spetskompetens inom logistik- och verksamhetslokaler och det känns fantastiskt roligt att få förtroende att arbeta tillsammans med Eklöf Invest och Stadium som är en av regionens största och viktigaste arbetsgivare. Bröderna Eklöf är förebilder för mig och min bror i vårt företagande säger Johan Karlsson, grundare och VD för Slättö.

– Vi tycker det skall bli väldigt roligt att under de närmaste åren tillsammans med Slättö få jobba med att utveckla Herstadberg Logistics Hub. Johan Karlsson, som kommer från Norrköping, känner vi sedan många år tillbaka. Johan är en otroligt duktig fastighetsutvecklare och vi skall tillsammans stärka Norrköpings position ytterligare som det klart mest spännande logistiknavet i Sverige. Herstadberg Logistics Hub kommer enbart för Stadiums del att innebära 200 nya arbetstillfällen och för hela etableringen initialt upp emot 500 nya jobb i Norrköping, kommenterar Ulf Eklöf, majoritetsägare i Eklöf Invest och vice styrelseordförande i Stadium.

– Intresset att investera i Norrköping är otroligt stort just nu, inte minst kopplat till etableringar inom områdena hållbarhet och logistik. Att två för Norrköping så viktiga aktörer som Slättö och Eklöf Invest nu storsatsar är otroligt glädjande och viktigt för kommunen. Självklart för jobbens skull och det är särskilt spännande att de gör det med ett så tydligt fokus på hållbarhet, vilket är helt avgörande för framtiden, avslutar Olle Vikmång, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

  Om Slättö Förvaltning
  Slättö är en partnerägd förvaltare av alternativa investeringsfonder med fokus på investeringar inom nordiska fastigheter.

  Om Ulf och Bo Eklöf Invest AB
  Eklöf Invest är ett privatägt investmentbolag som kontrolleras av bröderna Ulf och Bo Eklöf. Bröderna är grundare till Stadium AB som ägs till 100% av familjerna Ulf och Bo Eklöf.

  För ytterligare information, vänligen kontakta:
  Johan Karlsson, VD Slättö
  Telefon: +46 70 363 55 09
  johan@slatto.se

  Ulf Eklöf, VD Eklöf Invest AB
  Telefon: +46 70 634 30 01
  ulf.eklof@stadium.com

  Lars Axelsson, VD Evolv Fastigheter
  Telefon: +46 70 205 91 32
  lars.axelsson@evolvproperty.se

  Olle Vikmång, KSO i Norrköping Kommun
  Telefon: +46 70 687 15 38
  olle.vikmang@norrkoping.se

  För koordination, vänligen kontakta:
  Daniel Lyckhammar, Marknadschef, via e-post: daniel.lyckhammar@slatto.se