Slättö går vidare i arkitekttävling i Norrköping

Slättö går vidare i arkitekttävlingen i Norrköpings kommun inom kvarteret Garvaren (Nordantill 1:5 m.fl.). Garvaren är den tredje arkitekttävlingen avseende bostäder i Industrilandskapet som Norrköpings kommun genomför. Norrköpings kommun avser teckna marköverlåtelseavtal med vinnande bolag.

Genom utvärdering av intresseanmälan har 5 byggherrar utsetts för deltagande i fortsatt arkitekttävling. Med tävlingsformens hjälp ska det bästa projektet för tomten tas fram, avseende arkitektonisk kvalitet. Den nya bebyggelsen på tomten ska berika stadsmiljön, både funktionsmässigt och visuellt. Respekten för det kulturhistoriska arvet är givet för en miljö som industrilandskapet.

“Vi är glada över att vara ett av 5 bolag som går vidare i hård konkurrens mellan 16 tävlingsbidrag. Norrköping är en viktig tillväxtkommun med mycket goda förutsättningar där vi vill verka långsiktigt, säger Henrik Nordlöf, vice VD/fastighetschef, Slättö förvaltning.”

Slättös fastigheter finns i Sveriges ledande regionstäder vilket innebär goda förutsättningar för stabila kassaflöden och långsiktig värdetillväxt. Slättö leder själva förvaltningen av våra portföljer och handlar upp löpande skötsel och drift genom avtal med entreprenörer på våra lokala marknader.

Vi känner oss trygga i vår affär och känner en äkta passion för våra fastigheter. Våra investeringar sker i huvudsak genom affärer där förvärvsprocessen inleds redan före byggstart, vilket skapar goda möjligheter att forma slutprodukten utifrån Slättös egna teknik- och hållbarhetsprogram.

”Med denna arkitekttävling finns en fantastisk potential att bidra med spännande ny arkitektur i synergi med det historiska industrilandskapet på platsen. De hantverksmässiga detaljerna i de befintliga byggnaderna inspirerar oss att designa gedigna byggnader med fokus detaljer och kvalité. Kvarteret Garvaren har alla möjligheter att bli en attraktiv miljö för de boende och bidra till en levande stadsmiljö, säger Ola Jonsson, C.F.Möller arkitektbyrå”

För ytterligare information:

Henrik Nordlöf, 070 368 80 49, henrik.nordlof@slattoforvaltning.se

Besök även: www.slattoforvaltning.se