Slättö förvärvar fastigheter med totalt 400 lägenheter i Kungsängen och Karlstad

Slättö har via två förvärv från Scandinavian Property Group, SPG förvärvat totalt cirka 400 hyreslägenheter i Kungsängen, Upplands Bro kommun respektive Inre Hamnen i centrala Karlstad. Fastigheterna omsluter cirka 200 hyreslägenheter vardera och den totala transaktionsvolymen uppgår till drygt 700 mkr.

I Kungsängen, Upplands Bro byggs cirka 200 lägenheter i Norrboda i nära anslutning till Slättös befintliga fastighet. 

Slättö äger sedan tidigare 167 lägenheter på Bryggudden i centrala Karlstad. I november förvärvades ytterligare cirka 216 lägenheter vid Kanikenäsholmen av Magnolia. I och med dagens affär med SPG kommer Slättö vid färdigställandet äga knappt 600 lägenheter i Karlstad. Den nya affären avser cirka 200 lägenheter i Inre Hamn med byggstart under första kvartalet 2016.

Samtliga hyresrätter byggs enligt Slättös standard vilket bland annat innebär att samtliga lägenheter har balkong och uppfyller miljöklass silver. Beräknat färdigställande är under början av 2018.

– Vi på Slättö är mycket nöjda med dagens affär. Vi följer vår lagda plan med kvalitativa förvärv samtidigt som vi ser långsiktigt på våra investeringar. Vi börjar nu på allvar etablera oss i

Stor-Stockholm samtidigt som vi stärker vår närvaro i Karlstad vilket ger stora skalfördelar och synergier säger Henrik Nordlöf, vice VD för Slättö Förvaltning.

För ytterligare information:

Henrik Nordlöf, tel. mobil. 070 368 80 49 eller E-post: henrik.nordlof@slattoforvaltning.se

För koordination: Mårten Granberg, tel. mobil. 070 764 01 00

Besök även: www.slattoforvaltning.se

Go back