Slättö Fastpartner Spånga AB (publ) emitterar obligationslån om SEK 400 miljoner

Slättö Fastpartner Spånga AB (publ) emitterar ett obligationslån om SEK 400 miljoner på den nordiska obligationsmarknaden.

Obligationslånet löper med en ränta om Stibor 3m plus 5,25 procentenheter och har slutförfall april 2023.

Emissionslikviden kommer att användas för erläggande av tilläggsköpeskilling och för fortsatt projektutveckling inom bostadsområdet Bromstensstaden, Stockholm.

Bolaget avser att lista obligationen på Nasdaq Stockholm Bond Market inom 30 dagar från emissionsdatum. 

Pareto Securities AB har varit finansiell rådgivare i transaktionen och Roschier Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare.

Obligationsemissionen genererade ett stort intresse och övertecknades.

– Det är första gången Slättö är emittent för en obligation och vi är mycket nöjda med mottagandet i marknaden. Jag är särskilt tacksam mot vår partner Fastpartner och Sven-Olof Johansson, det har varit tryggt att hålla dem i handen under processen, säger Johan Karlsson, VD för Slättö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Karlsson via e-post: johan.karlsson@slattoforvaltning.se

Koordination via
Mårten Granberg, tel. mobil. 070-764 01 00

Besök även: www.slattoforvaltning.se

Go back