Slättö erhåller ytterligare markanvisning i Örebro – Del av Södra Ladugårdsängen – Etapp 2

Slättö har erhållit ytterligare en markanvisning i Örebro denna gång vid vid Södra Ladugårdsängen – Etapp 2. Slättö tilldelas Tomt D med en byggrätt på drygt 8 000 BTA.

Sex olika byggaktörer valdes ut bland 30 inlämnade förslag för att bygga sammanlagt 500 lägenheter i den nya stadsdelen. Totalt med andra etapper kommer det nya bostadsområdet Södra Ladugårdsängen omfatta 230 000 kvm med 3 000 nya hem.

Slättö kommer tillföra mervärden för stadsdelen utöver ramarna för bostadshusen. Det innefattar vackra och inkluderande utemiljöer, attraktiva fasader, generösa bottenvåningar, välkomnande entréer och en mångfald av boendealternativ. Byggnadernas skala kommer anpassas så att de boende kan referera till ”sitt hus” och peka på sin entré.

– Vi på Slättö välkomnar en ytterligare markanvisning i Örebro. Häromdagen fick vi beskedet att vi vann markanvisningstävlingen som arrangerades på Örnsro med vårt bidrag ”Örnsro – Trästad” och nu har vi fått besked om att vi tilldelats Tomt D vid Södra Ladugårdsängen. Vår ökade närvaro i Örebro kommer att komma alla våra projekt till nytta, säger Henrik Nordlöf, vice vd för Slättö Förvaltning.

Slättös förslag har utarbetats i samarbete med C.F. Møller arkitekter.