Slättö erhåller markanvisning vid Råbysjön

Slättö Projektutveckling har erhållit en markanvisning av Lunds kommun för kvarteret Najaden 1, Södra Råbylund vid Råbysjön i Lund för 85 nya bostäder som uppförs som bostadsrätter. Produktionsstart beräknas ske under 2018 med bostäder klara för inflyttning 2019 – 2020. Utgångspunkt för juryns bedömning har varit kriterier inom gestaltning och hållbart byggande samt lämnade markpriser.

Utdrag ur juryns motivering: ”Projektet fångar känslan för platsen på ett unikt och mycket bra sätt och präglas av variation med ett harmoniskt och lågmält anslag. Energitillförsel, materialval och åtgärder för att främja en hållbar livsstil håller en hög nivå. Projektet berättar något om platsen och är det allra mest ”fyrsidiga” genom att det vetter lika fint åt alla håll. Kvalitén är hög inom samtliga efterfrågade områden vilket gör att juryn föreslår att Slättö erbjuds markanvisning.”

Kvarteret Najaden med nära koppling till sjö och natur planeras med biotoptak och generösa grönytor som ger förutsättningar att främja biologisk mångfald. De planerade grönytorna innefattar platsspecifik växtlighet som också aktiverar social gemenskap. På bostadsgården placeras växthus som möjliggör odling och mötesplatser för de boende. Kvarteret utförs med ett komplett koncept för integrerad grönska och värdeskapande sociala funktioner där naturens ekosystem samspelar med en hållbar livsstil.

Alla husen utförs med höga bottenvåningar som innehåller lokaler, bostadsentréer och unika bostadskvaliteter. I kvarterets sydvästra hörn planeras en restaurang eller ett café som blir en naturlig mötesplats för boende och besökare i direkt anslutning till torget och parken. Byggnaderna föreslås med gedigna tegelfasader och stomme av massivt trä. Trä är ett utmärkt materialval vid innovativt bostadsbyggande då det är ett hållbart och miljövänligt material. Med modern industriell träteknik kan Najaden utmärka sig som ett unikt stadskvarter i Lund, utfört i massivt trä.

Projektet har tagits fram i samarbete med C.F. Møller arkitekter.

– Vi är stolta och hedrade över att nu få möjligheten att vara med och utveckla projektet vid Råbysjön. Vår inriktning med att skapa unik gestaltning med fokus på hållbarhet och mervärden för de boende är fortsatt vägvinnande. Vi ser även stora synergier med de projekt vi redan utför i området, säger Jens Lackmann, vice vd för Slättö Projektutveckling.

För ytterligare information:

Jens Lackmann, tel. mobil. 070 288 76 99eller E-post: jens.lackmann@slattoforvaltning.se

Besök även: www.slattoprojektutveckling.se