Slättö erhåller AIFM-tillstånd från Finansinspektionen

Slättö Förvaltning AB erhöll den 15 april 2016 tillstånd från Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder med fastighetsfondstrategier.

Finansinspektionens beslut grundar sig på lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, (LAIF), 3 kap. 1 och 9 §§, 2013:561. Slättö Förvaltning är för närvarande extern förvaltare av fyra alternativa investeringsfonder, Hyresrättsfonden 1 AB (publ), Hyresrättsfonden 2 AB, Hyresrättsfonden 3 AB (publ) och Slättö IV AB.

Slättö Förvaltnings affärsidé är att direktinvestera i nyproducerade hyresfastigheter i svenska tillväxtorter. Per 2015-12-31 summerade koncernen en balansomslutning om drygt 1 800 Mkr och ett eget kapital om drygt 900 Mkr. Portföljen omsluter drygt 3 100 lägenheter när samtliga projekt färdigställts under 2016 och 2017, vilket motsvarar ett underliggande fastighetsvärde om drygt 6 000 Mkr. Slättö har etablerad närvaro i Karlstad, Knivsta, Linköping, Norrköping, Norrtälje, Stockholm, Umeå, Upplands Bro, Västerås och Örebro.

– Vi på Slättö välkomnar Finansinspektionens beslut. Det har varit nyttigt för oss att konsolidera och kvalitetssäkra vår verksamhetsstyrning. Vi har definierat ett antal viktiga processer, genomfört ett antal strategiska nyckelrekryteringar och står nu väl rustade för att fortsätta arbetet efter vår målsättning; att långsiktigt vara värdeskapande för våra investerare, att efterleva och utveckla vårt ambitiösa hållbarhetsprogram samt att vara en uppskattad värd till våra hyresgäster, säger Johan Karlsson, vd för Slättö Förvaltning.

Slättö har använt Gernandt & Danielsson som rådgivare i processen.

För ytterligare information:

Johan Karlsson, vd, tel. mobil. 070 363 55 09eller E-post: johan.karlsson@slattoforvaltning.se

Per Gebenius, CFO, tel. mobil. 072 587 54 16 eller E-pst: per.gebenius@slattoforvaltning.se

För koordination: Mårten Granberg, tel. mobil. 070 764 01 00

Besök även: www.slattoforvaltning.se