Slättö Core+ förvärvar fem kommersiella fastigheter från Kvalitena

Den av Slättö förvaltade fonden Slättö Core+ har i dag inom ramen för sitt JV med Evolv Property tillträtt fem fastigheter i attraktiva lägen i Sydsverige. Transaktionen utgör ett starkt tillskott till fondens portfölj inom investeringstemat lager/logistik. Säljare är Kvalitena och underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 264 miljoner kronor.

De förvärvade fastigheterna är alla belägna i attraktiva lägen och har långa avtal med stabila hyresgäster. Total uthyrningsbar yta är cirka 22 000 kvadratmeter och den årliga hyresintäkten cirka 17,6 miljoner kronor.

– Transaktionen är ännu ett exempel på Slättös förmåga att hitta attraktiva affärer off-market och utgör ett bra komplement till den existerande portföljen inom vår Core+ fond, kommenterar Jonas Andersson, vice vd på Slättö.

För ytterligare information:
Jonas Andersson via e-post: jonas.andersson@slatto.se

För koordination:
Daniel Lyckhammar via e-post: daniel.lyckhammar@slatto.se

Besök även: www.slatto.se