Slättö Core+ etablerar startportfölj om 1,2 miljarder kronor

Slättös nya fond genomför sina första transaktioner och skapar en svensk startportfölj innefattande bostäder, vård, förskola och kommersiella fastigheter. Cirka 55 procent av portföljen består av bostäder, drygt 10 procent av samhällsfastigheter och knappt 35 procent av logistik- och industrifastigheter.

Som en del av startportföljen bildar Slättö Core+ ett joint venture med Magnolia Bostad. Det gemensamt ägda bolaget ska utveckla bostäder och samhällsfastigheter. Magnolia bär huvudansvaret för produktion- och utvecklingsrisk inom ramen för det nybildade JV-bolaget som initialt förväntas omfatta upp till 800 bostäder. Flera av fastigheterna kommer att uppföras som trähus och samtliga fastigheter kommer att miljöcertifieras enligt miljöbyggnad silver.

– Vi har genomfört att antal projekt tillsammans med Magnolia inom ramen för andra fondstrategier och har kommit att hitta bra former för samarbete. Ett JV-bolag känns som en naturlig fortsättning på ett framgångsrikt samarbete, kommenterar Slättös investeringschef, Erik Dansbo.

Den kommersiella portföljen omfattar sju industri- och logistikfastigheter med tyngdpunkt på logistik. Flera av byggnaderna är nyproducerade och genomsnittlig hyresduration är över nio år. Sammantaget omfattar den kommersiella portföljen över 30 000 kvm LOA.

– Bostadsaffären är av den typ som Slättö tidigare byggt ett starkt track record inom. Jag är särskilt positiv till att flera av projekten omfattas av investeringsstöd vilket skapar rimliga hyror och kvadratmeterpriser. Vad gäller logistikportföljen anser jag den vara en utmärkt diversifiering som samtidigt ger ett starkt och uthålligt kassaflöde. Nu jobbar vi vidare för att hitta flera affärer, kommenterar Fredrik Eliasson, fondchef Slättö Core+.

Wistrand och Roschier har agerat legala rådgivare till Slättö i transaktionerna.

För ytterligare information:
Johan Karlsson via e-post: johan.karlsson@slattoforvaltning.se
Erik Dansbo via e-post: erik.dansbo@slattoforvaltning.se
Fredrik Eliasson via e-post: fredrik.eliasson@slattoforvaltning.se

För koordination:
Daniel Lyckhammar via e-post: daniel.lyckhammar@slattoforvaltning.se

Besök även: www.slattoforvaltning.se

Go back