Slättö avyttrar hyresfastighet i Malmö till PATRIZIA för över en miljard kronor

Slättö har i dag tecknat avtal avseende försäljning av 427 lägenheter i Hyllie, Malmö. Säljare är fonden Slättö Value Add I AB och köpare är en fond managerad av PATRIZIA. Beståndet är under uppförande och PATRIZIA tillträder vid färdigställande, som beräknas ske under det fjärde kvartalet 2021. Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 1,1 miljarder kronor.

De avyttrade fastigheterna Valhall 1 och 3 är belägna i den snabbväxande stadsdelen Hyllie i södra Malmö. Hyllie är med sitt strategiska läge ett blivande profilområde för hela Öresundsregionen med bostäder, kontor, hotell och handel i ett unikt kommunikationsläge nära Öresundsbron.

Beståndet omfattar ett kvarter med totalt 427 lägenheter fördelat på 21 173 kvadratmeter uthyrbar area samt ett garage.

– Hyllie är ännu ett lyckat projekt med god lönsamhet inom Slättös opportunistiska fond och vi ser fram emot att kunna lämna över attraktiva bostäder till PATRIZIA i slutet av nästa år. Vi kommer att föra ett tätt samarbete tillsammans med PATRIZIA för de återstående delarna av projektet, kommenterar Sofie Sihver, transaktionschef på Slättö.

Savills och Linklaters har agerat rådgivare till Slättö i transaktionen.

För ytterligare information:
Jonas Andersson via e-post: jonas.andersson@slatto.se

För koordination:
Daniel Lyckhammar via e-post: daniel.lyckhammar@slatto.se

Besök även: www.slatto.se