Slättö accelererar sin satsning inom befintliga bostäder med fokus på värdeskapande hållbara investeringar genom förvärv om 1,7 miljarder kronor av Klippudden Fastigheter

Slättö Core Plus AB (”Slättö”) och Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) etablerar ett JV-bolag avseende ägandet i Klippudden Fastigheter AB (”Klippudden”).

Efter transaktionen kommer JV-bolaget ägas (direkt eller indirekt) till 50 % av Slättö, till 47,5 % av Holmström Fastigheter och till 2,5 % av bolagets vd, Gustav Carp. Klippuddens fastighetsbestånd uppgår till ett sammanlagt värde om ca 1,7 miljarder kronor. Samarbetet etableras under februari 2022.

Parterna har gemensamt satt upp en ambition gällande Klippuddens hållbarhetsarbete där bolaget ska vidareutveckla sin redan etablerade satsning på social hållbarhet och även ta fram en aktivitetsplan för hur energiförbrukningen ska reduceras genom effektiviserande investeringar i beståndet. Slättös bedömning är att efter genomförda investeringar i energieffektivisering så kommer minst 40 % av Klippuddens befintliga bestånd möta kriterierna för taxonomins gröna energikrav, vilket enligt definitionen endast 15 % av Sveriges totala befintliga bostadsbestånd klarar.

Parallellt med investeringar i det befintliga beståndet avser parterna även växa Klippuddens fastighetsportfölj till ett fastighetsvärde om ca 10 miljarder kronor inom en femårsperiod. Slättö kommer tillföra merparten av kapitalet både till förvärvet av Klippudden och till dess expansion.

– Vi är imponerade av hur teamet på Holmströmgruppen byggt upp Klippudden under de senaste åren. Klippudden utgör en stabil plattform för att skala vår satsning på äldre bostadsbestånd med fokus på aktiv förvaltning och värdeskapande investeringar, särskilt gröna investeringar för sänkt klimatpåverkan, säger Christian Bratt, affärsområdeschef Bostad och Jonas Andersson, vice VD på Slättö.

– Under 2021 signerade Slättö affärer inom segmentet Bostad till ett värde som översteg 7,5 miljarder kronor. Merparten av affärerna avsåg projektutveckling med färdigställande under 2022 och 2023. Att accelerera tillväxten inom befintliga bostäder tillsammans med en duktig partner passar väl med vår ambition att fortsätta växa substantiellt, kommenterar Johan Karlsson, VD på Slättö.

– Vi har ett långt och framgångsrikt samarbete med Slättö sedan tidigare. Nu ser vi fram emot att fortsätta detta samarbete genom Klippudden där vi kan bygga stora värden över tid, säger Fredrik Holmström, ordförande Holmström Fastigheter.

– Efter sex mycket expansiva och givande år känns det nu väldigt bra att tillsammans med Slättö ta nästa steg i Klippuddens resa, avslutar Gustav Carp, VD Klippudden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Bratt, Affärsområdeschef Bostad
Telefon: +46 72 452 76 79
christian.bratt@slatto.se

För koordination, vänligen kontakta:
Daniel Lyckhammar, Marknadschef, via e-post: daniel.lyckhammar@slatto.se