Ann Grevelius och Jan Litborn till styrelsen i Slättö Förvaltning

Som ett led i arbetet med att säkerställa förutsättningarna för fortsatt expansion förstärker Slättö Förvaltning sin styrelse genom att rekrytera Ann Grevelius och Jan Litborn. De nya ledamöterna valdes in vid bolagsstämman den 6 maj 2020.

– Slättö Förvaltning står inför en spännande tillväxtresa och har höga framtidsambitioner. Ann och Jan är två strategiska rekryteringar som med sin kompetens och erfarenhet förstärker styrelsens sammansättning och ger oss goda förutsättningar inför framtiden, säger Per Berggren, styrelseordförande, Slättö Förvaltning.

Ann Grevelius har lång erfarenhet inom Asset Management med chefsbefattningar inom Handelsbanken och SEB. Som urval bland aktuella uppdrag sitter Grevelius i Stenvalvets styrelse, i Nasdaq Stockholms bolagskommitté samt i investeringskommittén hos Stiftelsen för Strategisk Forskning.

– Slättö är ett bolag präglat av stort engagemang, fokus på tillväxt och starkt entreprenörskap. Jag ser fram emot att vara med på den fortsatt spännande resan, kommenterar Ann Grevelius.

Jan Litborn är Managing Partner vid Advokatfirman Glimstedt Stockholm samt styrelseledamot i ett flertal noterade och onoterade bolag. Litborn är bl.a. styrelseordförande i Fabege och I.A Hedin Bil AB samt styrelseledamot i Backahill och Wihlborgs.

– Det ska verkligen bli roligt att anta utmaningen att komma in i styrelsen i ett bolag som via en snabb men ordnad expansion klivit in i marknaden som en kreativ och beslutsfattande partner. Framförallt ska det bli roligt att fördjupa samarbetet med Johan Karlsson och hans medarbetare, vilka jag har uppfattat som snabba och konstruktiva i affärer, detta trots att man noga övervägt riskerna i respektive affär, säger Jan Litborn.

Slättö Förvaltning har sedan starten 2013 etablerat sig som en snabbväxande utmanare på fastighetsmarknaden. Totalt har Slättö utvecklat och förvaltat sju fastighetsfonder, genomfört över 70 transaktioner till ett värde om drygt 14 miljarder kronor och genererat en genomsnittlig årlig avkastning om 29 % på investerat kapital i avslutade fonder. Från att inledningsvis enbart fokuserat på bostäder i Sverige har Slättö breddat sitt investeringsmandat till samtliga fastighetssegment med möjligheten att även investera på övriga nordiska marknader.

Styrelsen i Slättö Förvaltning består efter årsstämman av Per Berggren (ordförande), Ann Grevelius, Ulrika Danielsson, Georg Ehrnrooth, Magnus Meyer och Jan Litborn. Barbro Lilieholm avstår omval och har avtackats som ledamot.

För ytterligare information:
Johan Karlsson, VD via e-post: johan.karlsson@slatto.se
Per Berggren, Styrelseordförande via e-post: per.berggren@slatto.se

Besök även: www.slatto.se